Hem
Företaget
Produkter
KontaktProdukter

Hålsåg typ H
För upptagning av hål i trä, hårda och porösa plattor, gipsskivor, plast samt liknande material. Tillverkas i 36 olika håldiameter på var 5:e mm från 40 mm upp till 210 mm. Det cirkelrunda skäret är lätt utbytbart och kan beställas separat.


Typ H40 Typ H100 Typ H160
Typ H45 Typ H105 Typ H165
Typ H50 Typ H110 Typ H168
Typ H55 Typ H115 Typ H170
Typ H60 Typ H120 Typ H175
Typ H65 Typ H125 Typ H180
Typ H70 Typ H130 Typ H185
Typ H75 Typ H135 Typ H190
Typ H80 Typ H140 Typ H195
Typ H85 Typ H145 Typ H200
Typ H90 Typ H150 Typ H205
Typ H95 Typ H155 Typ H210
 
Sågdjup49 mm
Max. varvtal1000v/min


Utstötarfjäder


Nyhet!
Utstötarfjäder för DOSFRÄS TYP T
och HÅLSÅG TYP H.


Dosfräs typ T med Centrumuppmärkare/skärskydd
För upptagning av hål i trä, hårda och porösa plattor, gipsskivor, plast samt liknande material. Det cirkelrunda skäret är lätt utbytbart och kan beställas separat.
Håldiametern är anpassad för eldosor.


Typ T60   håldiam. 64 mm
Typ T65   håldiam. 68 mm
Typ T70 (apparatdosa)   håldiam. 74 mm
Typ T75   håldiam. 78 mm
Typ T80 (kopplings-takdosa)   håldiam. 84 mm
 
Fräsdjup   49 mm
Max. varvtal   1000v/min


Skärskydd - Centrumuppmärkare
Används vid centrumuppmärkning på byggskivors baksida. Fungerar också som skärskydd. Levereras med varje T-dosfräs.


 


Centreringsdon
Avsett att användas i kombination med dosfräs typ T 70 - T 80 vid enkel och exakt upptagning av hål för eldosor i gipsskivor utan att flytta skivan för uppmärkning.


- Blått centreringsdon för apparatdosor
- Svart centreringsdon för kopplingsdosor
1. Centreringsdonet insättes i eldosan och låses genom vridning.
2. Gipsskivan fästes på plats varefter skivan tryckes mot eldosan så att de båda stiften i centreringsdonet går igenom skivan.
3. Borra med dosfräsen mellan stiften och rätt centrering på hålet erhålles.
4. Efter håltagning trycks skivan in över eldosan varefter fastsättning sker och centreringsdonet borttages.


Dosfräs typ M
För upptagning av hål i murverk, tegel, hålsten, leca, lättbetong och kakel. Samtliga skär och centrumborr är hårdmetallbelagda. Levereras komplett med chuckfäste och centrumborr.


Typ M65   håldiam. 68 mm
Typ M70 (apparatdosa)   håldiam. 74 mm
Typ M75   håldiam. 78 mm
Typ M80 (kopplings-takdosa)   håldiam. 84 mm
 
Fräsdjup   60 mm


Kärnborr typ KB
För hålupptagningar i murverk, tegel, hålsten, leca, lättbetong och kakel. Endast borrkronor, kompletteras med önskat kärnborrskaft.


Typ KB30   håldiam. 33 mm
Typ KB40   håldiam. 43 mm
Typ KB50   håldiam. 53 mm
Typ KB60   håldiam. 63 mm
Typ KB65   håldiam. 68 mm
Typ KB70/apparatdosa   håldiam. 74 mm
Typ KB75   håldiam. 78 mm
Typ KB80/kopplings-takdosa   håldiam. 84 mm
Typ KB90   håldiam. 93 mm
Typ KB100   håldiam. 103 mm
Typ KB110   håldiam. 113 mm
Typ KB120   håldiam. 123 mm
 
Borrdjup   60 mm
Kärnborrskaft längd   65 mm
Kärnborrskaft längd   300 mm


Dosfräs typ L
För hålupptagningar i lättbetong, skären är hårdmetallbelagda och lätt utbytbara.


Typ L65   håldiam. 68 mm
Typ L70 (apparatdosa)   håldiam. 74 mm
Typ L75   håldiam. 78 mm
Typ L80 (kopplings-takdosa)   håldiam. 84 mm
 
Fräsdjup   49 mm
Max. varvtal   1000v/min


Hålborr typ SB-600
Extra långa "böjbara" hålborrar av SNABBSTÅL möjliggör maskinell håltagning i trä och metall. Lämplig i hörn och trånga ställen till exempel vid installation av el, TV, larm och VVS.


Hålborr typ Håldiam. Skaftdiam. Totallängd
SB 8-600 8 mm 5 mm böjbart 600 mm
SB 10-600 10 mm 6 mm böjbart 600 mm
SB 12-600 12 mm 6 mm böjbart 600 mm
SB 14-600 14 mm 8 mm böjbart 600 mm
SB 16-600 16 mm 8 mm böjbart 600 mm
SB 18-600 18 mm 8 mm böjbart 600 mm
SB 20-600 20 mm 8 mm böjbart 600 mm
 
Med skaft av fjäderstål.

Till topp

ARNE S.ANDERSON - Box 4 - 718 21 Frövi, Sweden
Telefon 0581-303 98 - Telefax 0581-317 09